Cursussen

Klik op onderstaande cursussen voor meer informatie, de cursusdata of om je in te schrijven.

Gezondheidszorg

Biofeedback en triggerpoints

Vanuit een multidisciplinaire visie wordt geleerd om gebruik te maken van biofeedback en triggerpoints bij de behandeling van de myogene structuren van de articulatie, het kauwen, slikken en stemgeving.

Gezondheidszorg

Coachingsvaardigheden

Desgewenst kan deze cursus met workshops naar uw wensen worden aangepast, zodat er gekomen kan worden tot maatwerk binnen uw orgainastie.

Gezondheidszorg

Cranio Mandibulaire dysfunctie; Anatomie en (patho)fysiologie van het kauwstelsel

Vanuit een multidisciplinaire visie wordt geleerd om de houding, de kauw- en slikmusculatuur en het cranio-mandibulaire systeem te onderzoeken en te behandelen.

Gezondheidszorg

De Lastige Patiënt

Tijdens de studiedag komen de basisvoorwaarden voor een goede communicatie als ook beïnvloedende factoren voor miscommunicatie en mogelijke interventies bij miscommunicaties aan de orde. Informatie wordt verstrekt inzake interculturele en subculturele ve

Gezondheidszorg

De Oudere Stem

Gezondheidszorg

Gedragsverandering: hoe bereik je als paramedicus je doel?

Theorie en praktische oefeningen worden frequent afgewisseld, waarbij de nadruk ligt op het verwerven van praktische vaardigheden.

Gezondheidszorg

Méér dan larynxmanipulatie

Multidisciplinair onderzoek en behandeling van houdings-, adem-, slik- en stemmusculatuur. 3 daagse cursus met workshops voor logopedisten werkzaam met stemproblemen, slikproblemen en met articulatieproblemen van neurogene aard.

Gezondheidszorg

Psychogene Stem-, Spraak- en aanverwante stoornissen

Onderzoek en behandeling van psychogene stemstoornissen. Theoretische onderbouwing en praktische oefeningen worden frequent afgewisseld.

Gezondheidszorg

Taping binnen de logopedie

Gezondheidszorg

Verdiepingsdag Méér dan Larynxmanipulatie

Tijdens deze Verdiepingsdag zullen, aan de hand van de door de deelnemers ingebrachte casuïstiek, de reeds verkregen inzichten en vaardigheden in een breder kader geplaatst worden en vanuit anatomie, fysiologie, pathologie en psychologie bezien en prakti

Gezondheidszorg

Vox Fonetografie

Vox Phonetography is een essentiële cursus voor logopedisten die met stem werken en méér willen meten!

× Home Einders Educatie Educatie op maat Cursus agenda Video Links COVID-19 Wist u dat...? Contact Cursussen Inschrijven Register