Home | Einders Educatie | Incompany trainingen | Studiedagen | Cursus agenda | Wist u dat... | Links
Einders Educatie

Einders Educatie, een vernieuwend opleidings- en trainingscentrum, is gestart door Adi Kessels - de Beer en Jan Peters MSc.

Samen coördineren zij de werkzaamheden binnen Einders Educatie en geven zij sturing aan een team van gekwalificeerde trainers.

Jan Peters MSc. is werkzaam geweest als manueel therapeut en praktiseert momenteel als psycholoog, trainer en coach. Adi Kessels - de Beer is als senior-docent verbonden aan de opleiding logopedie van Hogeschool Zuyd. Zij is werkzaam als trainer en coach en praktiserend logopedist bij Logopédica: centrum voor stem, spraak, taal en dyslexie.


Waarom Einders Educatie?

De initiatiefnemers van Einders Educatie zijn van mening dat het aanbod van cursussen, workshops en overige scholingsmogelijkheden met een multidisciplinaire benadering veel te beperkt is. Beperkt, zowel in aantal als wat betreft de inhoud.

Beroepsonderscheidende en begrenzende aspecten krijgen over het algemeen meer aandacht dan gemeenschappelijke aspecten. Einders Educatie streeft ernaar voorbij die grenzen te gaan.

Voor wie is Einders Educatie?

Voor iedereen die zijn grenzen wil verleggen en zijn horizon wil verbreden, voor wie zijn kennen en zijn kunnen wil uitbreiden.

Voor professionals werkzaam in het bedrijfsleven, onderwijs, gezondheidszorg of werkzaam bij overheidsinstellingen. Voor professionals die erin geloven dat ze de effectiviteit van hun werk kunnen vergroten door over de grenzen van hun vak heen te kijken.

Einders in de gezondheidszorg
Einders in het onderwijs
Einders in het bedrijfsleven
Einders in overheidsinstellingen